Dit is adriaan.me.

Wanneer ik met recruiters en potentiële werkgevers praat, komen dezelfde vragen vaak terug. Ik begrijp dat deze vragen belangrijk zijn om de juiste verwachtingen te scheppen bij beide partijen, maar ik waardeer ook mijn tijd en hou er niet van om mezelf te herhalen. Daarom heb ik besloten om deze brief te schrijven om te proberen enkele van deze vragen al op voorhand te beantwoorden. Hallo, ik ben Adriaan en ik wil me graag voorstellen!

Beste meneer/mevrouw

Ik ben een dev-ops engineer met de meest recente ervaring in het bouwen, onderhouden en deployen van (voornamelijk) web applicaties. Als gevolg van de brede variatie aan klantenapplicaties waar ik aan gewerkt heb in de afgelopen jaren, ben ik vertrouwd met een heleboel programmeertalen zoals Java, Javascript, Clojure, etc. Ik ben ook bedreven in werken met automatisatie en deployment tools zoals Kubernetes, Helm, Ansible, Terraform en vind mijn weg in meerdere CI/CD oplossingen.

De meeste van mijn professionele ervaringen zijn in context van product ontwikkeling. Ik waardeer het opbouwen naar een groter doel gedurende een langere periode, maar ik sluit niet uit om aan korte-termijn projecten te werken. Naast een voltijdse tewerkstelling houd ik me ook als freelancer bezig met een aantal kleine projecten waaronder het onderhouden van websites/software voor VZWs en ik draag graag bij aan open source software.

Ik ben gebaseerd in Roeselare, België en ik verkies om te werken in de nabije omgeving van mijn woonplaats (tot 40 minuten pendelen is aanvaardbaar). Ik zal het niet overwegen om te verhuizen. Ik heb een rijbewijs, maar bezit zelf geen auto dus ik gebruik doorgaans mijn fiets en/of openbaar vervoer om me te verplaatsen. Werken op afstand (ofwel volledig of deeltijds) is zeker een optie voor mij, aangezien ik de mogelijkheden die dit biedt om mijn professioneel en privéleven te balanceren enorm waardeer. Ik heb drie jonge kinderen en probeer een actieve rol te spelen in de zorg voor hen. Als gevolg daarvan is het heel waardevol voor mij om (binnen redelijke grenzen) mijn eigen werkuren te kunnen kiezen.

Hoe ik mijn werkomgeving ervaar is zonder twijfel de voornaamste factor die bepaalt hoe productief en waardevol ik kan zijn. Ik verwacht van een werkomgeving en van mijn collega's om samen te werken op basis van drie principes: wederzijds respect, vertrouwen en openheid. Dit uit zich op verschillende manieren: eerlijkheid (de mogelijkheid om meningen of ideeën te delen zonder angst voor spot), flexibiliteit (zolang je je voldoende inzet en je engagementen nakomt, hoef je je niet aan een strikt schema te houden of te veel procedures to doorlopen), teamgeest (collega's steunen elkaar, maken samen beslissingen, roddelen niet, ...). Maar eerder dan hier verder over uit te weiden, kan ik het samenvatten door te zeggen dat ik de core commitments onderschrijf. (Als je hier nog nooit van hebt gehoord, dan raad ik zeker aan dat je dit eens leest!)

Wat heb ik te bieden?

  • een brede skillset (client/server/infrastructuur) met een bereidheid om te leren,
  • een kritische geest die niet bang is om eerlijke maar constructieve feedback te geven,
  • een talent voor software architectuur met vertrouwdheid in een brede waaier aan technieken en paradigmas zoals design patterns, functioneel progammeren, declaratief programmeren, REST, HATEOS, microservices, serverless, containerisatie, service meshes, event sourcing, ...
  • een passie om kwaliteit boven kwantiteit te creëren, verkiezen om liever een ding goed te doen dan toe te geven aan feature creep. Ik geloof in het opleveren van kwaliteit door middel van test-driven development, pair programming, peer reviews, automatische testen, continuous integration, ...

Ik hoop dat dit je inzicht heeft gegeven in het soort van professional die ik ben. Uiteraard ben ik niet perfect en mijn schrijfstijl evenmin. Ik ben er zeker van dat ik een cruciaal stuk informatie ben vergeten vermelden dat je nog steeds wilt te weten komen. Je kan wat meer gedetailleerde informatie vinden in mijn CV en ik nodig je vriendelijk uit om contact met mij op te nemen met specifieke vragen die je eventueel nog hebt.

Vriendelijke groet,
Adriaan Callaerts